Stallbackens samfällighet

En samfällighet vilar på att alla känner delaktighet och ansvar för att skapa en boendemiljö man trivs med och känner sig stolt över. Den tid och det arbete vi lägger ner i samfälligheten får vi i igen i form av ett ökat välbefinnande och gemensam trivsel. Ett välskött område skapar även en ökad efterfrågan på bostäder i området och säkrar därmed värdet på fastigheterna.

Vi i Stallbackens samfällighet har valt att inte lägga ut underhållet av park och anläggningar på enteprenad. Detta gör att vi kan hålla en låg avgift.

Det betyder samtidigt att alla fastigheter måste delta i det gemensamma underhållet. De två årliga städdagarna är inte bara arbete, det är också ett utmärkt tillfälle att lära känna dina grannar.

Genom samfälligheten äger vi tillsammans områdets

  • vägar och gatubelysning
  • vatten- och avloppsnät
  • pumpstation och brunnar
  • planteringar och gräsytor
  • ekonomibygnader