Styrelsen

Styrelsen har till uppgift att:

  • Se till att de beslut som föreningsmötena fattar också genomförs.
  • Ansvara för administration, ekonomi och att anläggningar och park underhålls
  • Förbereda de frågor som ska diskuteras på stämman.

Stämman tar sedan ställning till alla frågor som har stor betydelse för föreningen, t ex planeringen av verksamheten (i den ingår även föreningens ekonomi).
Styrelsen har också det juridiska ansvaret för föreningen i förhållande till samhället. Det innebär att styrelsen har ett rättsligt ansvar, den kan t ex ingå avtal och vara part inför domstol.

Styrelsen består av:

Ordförande - Lars Lindman

Stallbacken 24,

Mob: 070-789 43 64

lars@ugglebyn.se

 

 

Kassör - Anu Barjatia

Stallbacken 10

 

Ledamot - Lars Kjellver

Stallbacken 15

 

Suppleant - Nico Nevid

Stallbacken 7