Färggrupperna (gräsklippning)

Detta används inte då gräsklippningen utföres av en entreprenör.

 

Alla fastigheter i området är indelade i olika färggrupper, enligt situationsplan nedan.