Trädgårdsgruppen

Trädgårdsgruppens har till uppgift att hålla samman och planera det arbete som krävs (av oss alla!) för att hålla områdets parkanläggning i gott skick. Som stöd i arbetet finns Stallbackens förvaltnings- och underhållsplan. Trädgårdsgruppens ansvarar även för planeringen av våra två gemensamma städdagar som infaller på våren och hösten.

Trädgårdsgruppen består av:

  • Erik Pettersson, Stallbacken 8
  • Annika Nilsson, Stallbacken 14
  • Mats Franzén, Stallbacken 30
  • Malin Lundberg Lauritzen, Stallbacken 30
  • Dulbar Hama Amin, Stallbacken 36